Ing. Prekop Ľubomír, PhD.

Odborník

Telefón: +421903751179
E-mail: lubomir.prekop@hotmail.com

Účasť na zasadnutiach

2021
16.11.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
12.10.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
07.09.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - ospravedlnený
2019
27.08.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
14.05.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný