Šujancová Mária

Odborník

E-mail: majka.suj@post.sk

Účasť na zasadnutiach

2016
10.10.2016 - Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) - ospravedlnený
24.08.2016 - Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) - ospravedlnený