Šujancová Mária

Odborník

E-mail: majka.suj@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2021
13.10.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
08.09.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
02.06.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
14.04.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
10.03.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
20.01.2021 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
2020
18.11.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
14.10.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
09.09.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
03.06.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
18.05.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
22.04.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
11.03.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
22.01.2020 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
2019
13.11.2019 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
16.10.2019 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
03.09.2019 - Komisia sociálna a bytová - ospravedlnený
15.05.2019 - Komisia sociálna a bytová - prítomný
06.03.2019 - - prítomný
20.02.2019 - - ospravedlnený
2016
10.10.2016 - Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) - ospravedlnený
24.08.2016 - Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) - ospravedlnený